Certyfikat TRKI – czym jest i jak go zdobyć?

Obecnie certyfikaty językowe są bardzo pożądanymi dokumentami w wielu różnych branżach. Dlatego też coraz więcej osób inwestuje w kursy językowe, które pozwolą na nabycie odpowiedniej wiedzy umożliwiającej zdanie certyfikowanych egzaminów. 

Poza językiem angielskim, dużą popularnością cieszy się język rosyjski. Jeżeli zależy nam na nabyciu certyfikatu z języka rosyjskiego, warto poznać kroki niezbędne w otrzymaniu zaświadczenia TRKI.

Ręce na laptopie

Certyfikat poświadczający znajomość języka rosyjskiego

TRKI jest państwowym certyfikatem językowym, który poświadcza znajomość języka rosyjskiego u obcokrajowców. Zdobycie certyfikatu językowego otwiera przed nami wiele możliwości. Między innymi pozwala na podjęcie studiów za granicą, jest niezbędny w niektórych zawodach oraz rozszerza możliwości biznesowe. Certyfikat językowy jest poświadczeniem, że posiadamy wiedzę oraz znajomość języka na danym poziomie. Znajomość języka obcego jest nie tylko ważna pod względem edukacji czy też pracy, ponieważ umożliwia nam także na nawiązywanie kontaktów z ludźmi z różnych kultur oraz środowisk. Egzamin TRKI obejmuje 5 części, dzięki czemu znajomość języka rosyjskiego zostaje dokładnie sprawdzona. Egzamin obejmuje zarówno część pisemną, jak i ustną, podczas których sprawdzane są umiejętności takie jak czytanie, pisanie, rozumienie ze słuchu czy też znajomość gramatyki. Do zaliczenia egzaminów należy uzyskać co najmniej 66% punktów, a z możliwych do zdobycia certyfikatów, warto postawić właśnie na TRKI. Dlaczego? Otóż jest to egzamin państwowej jednostki egzaminacyjnej, a certyfikat wydany przez Uniwersytet w Sankt-Petersburgu (członka ALTE) zostanie uznany na całym świecie.

Poziomy certyfikatów językowych

Certyfikat TRKI można podzielić na 4 poziomy. Pierwszy z nich poświadcza, iż osoba, która go uzyskała, posiada odpowiednią wiedzę, by swobodnie zaspokoić swoje potrzeby w zakresie komunikacji. Ten poziom certyfikatu jest niezbędny, jeżeli chcemy ubiegać się o przyjęcie na rosyjską uczelnię. Wyższy, drugi stopień certyfikatu z kolei poświadcza, że osoba go posiadająca ma wystarczająco duże umiejętności, by podjąć pracę zawodową oraz ukończyć studia z tytułem magistra. Poziom trzeci certyfikatu umożliwia nie tylko swobodną komunikację, ale także jest gwarancją, że jego posiadacz może prowadzić działalność o profilu filologicznym. Ostatni, czwarty stopień certyfikacji oznacza, że jego posiadacz posługuje się biegle językiem rosyjskim, dzięki czemu można prowadzić działalność wykładowczą oraz naukowo-badawczą.