Instytut im. A. Puszkina 

EGZAMINY NA CERTYFIKAT
Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO

Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury (RONiK) oraz Państwowy Instytut Języka Rosyjskiego im. A. S. Puszkina (Rosja, Moskwa) przeprowadzają egzaminy na podanych poziomach: "Język rosyjski na co dzień. B1", "Język rosyjski na co dzień. B2","Rosyjski w biznesie. Biznes i handel. Poziom średniozaawansowany" i "Rosyjski w biznesie. Biznes i handel. Poziom zaawansowany", a także wydają państwowe certyfikaty.

Szczegółowe informacje na stronach: www.pushkin.edu.ru

www.ronik.org.pl

Jednak w Polsce nie tylko te instytucje mają prawo przeprowadzania egzaminów na certyfikat TRKI. Jest ich kilka, w tym Centrum Nauczania Języka Rosyjskiego.

 

egzamin