Certyfikat z języka rosyjskiego – Warszawa

Prowadzimy zajęcia przygotowujące do biznesowego certyfikatu z języka rosyjskiego. W Warszawie, w naszym Centrum Nauczania Języka Rosyjskiego organizowane są lekcje rosyjskiego dla firm, które pozwalają na rozszerzenie współpracy przedsiębiorstw ze Wschodem i aktywny udział w branżowych sympozjach, konferencjach i targach. Certyfikat jest potwierdzeniem stopnia znajomości języka rosyjskiego – można go zdawać na poziomie B2, C1, C2. Nasze Centrum od 2003 r. zajmuje się nauczaniem, egzaminowaniem i wydawaniem państwowych certyfikatów TRKI Federacji Rosyjskiej. Dzięki naszym staraniom został on wpisany na listę dokumentów rekrutacyjnych w Służbie Cywilnej, a w piśmie z dnia 22.01.2010 r. dyrektor Służby Cywilnej potwierdził uznawalność tych certyfikatów.

Certyfikat z języka rosyjskiego w biznesie jest trudnym egzaminem, wymagającym poważnego podejścia do tematu. Osoba przystępująca do egzaminu powinna swobodnie władać językiem, umieć prowadzić rozmowy telefoniczne, posługiwać się terminami ekonomicznymi oraz prowadzić dokumentację.

 

szkoła