Certyfikat z języka rosyjskiego w biznesie

Ważnym potwierdzeniem stopnia znajomości języka rosyjskiego jest certyfikat. Nasze Centrum od 2003r. zajmuje się nauczaniem, egzaminowaniem i wydawaniem państwowych certyfikatów TRKI Federacji Rosyjskiej. Dzięki naszym staraniom został on wpisany na listę dokumentów rekrutacyjnych w Służbie Cywilnej a w piśmie z dnia 22.01.2010 r. dyrektor Służby Cywilnej potwierdził uznawalność tych certyfikatów. Certyfikat z języka rosyjskiego można zdawać na poziomie B2, C1, C2.

Jednocześnie chcemy podkreślić, że jest to dość trudny egzamin, wymagający poważnego podejścia do tematu. Osoba przystępująca do egzaminu powinna swobodnie władać językiem, umieć prowadzić rozmowy telefoniczne, posługiwać się terminami ekonomicznymi oraz prowadzić dokumentację.

 

szkoła