Polski dla osób rosyjskojęzycznych

 

Skorzystaj z formularza zapisów na zajęcia

 

Польский для русскоязычных Polski dla osób rosyjskojęzycznych
Практика показывает, что изучать польский язык с преподавателем-россиянином гораздо удобнее и эффективнее. Самое главное – это то, что нет того «первичного» языкового барьера и уже с первого занятия виден результат. Некоторые преподаватели школы кроме российского филологического образования окончили и факультет польской филологии. Десятки россиян, учившихся у нас, могут подтвердить, что научиться польскому языку можно действительно быстро и без всякого стресса.В конце концов, это один из западнословянских языков и, так же как и русский язык (восточнословянский), имеет один корень – старославянский язык. Цена в нашей школе за занятие продолжительностью 90 минут колеблется от 80 до 90 злотых. Учебные материалы входят в цену курса. Освоить базовый уровень можно всего за один семестр, то есть за 30-35 лекций. Praktyka pokazuje, że nauka języka obcego z rosyjskojęzycznym lektorem jest o wiele wygodniejsza i daje pozytywne rezultaty. Najważniejsze, że nie ma żadnej bariery językowej i już od pierwszych lekcji widać efekty pracy. Niektórzy lektorzy naszej szkoły, oprócz zdobytego rosyjskiego wykształcenia ukończyli także filologię polską. W naszym Centrum uczyły się dziesiątki Rosjan i to pozwala nam twierdzić, że języka polskiego można nauczyć się rzeczywiście szybko i bezstresowo. W końcu jest to jeden z zachodniosłowiańskich języków i tak jak język rosyjski (wschodniosłowiański) pochodzi z języka starosłowiańskiego. Ceny za lekcję 90-minutową w naszej szkole to koszt 80 - 90 zł. W cenę kursu są wliczone podręczniki. Dla osiągnięcia poziomu podstawowego wystarczy 1 semestr (30 – 35 lekcji).

 

Książki języka rosyjskiego 1
Książki języka rosyjskiego 2
Książki języka rosyjskiego 3
Książki języka rosyjskiego 4