Język rosyjski w biznesie (ekonomia, handel, turystyka)

Wiele firm, które współpracują z Rosją, Białorusią i Ukrainą, albo tylko planują wejście na wschodnie rynki, zadaje sobie pytanie: jak szybko i skutecznie nauczyć swoich pracowników języka rosyjskiego? Nie tylko na poziomie komunikatywnym, ale na takim, który pozwoli im prowadzić rozmowy w swojej konkretnej branży? Odpowiedzią są kursy języka rosyjskiego w biznesie obejmujące specjalistyczne słownictwo, a także poznawanie obyczajów, kultury i mentalności Rosjan, co ułatwi kontakty służbowe. Nasza oferta obejmuje szkolenia dla osób prywatnych oraz firm.

Oferta kursów biznesowych języka rosyjskiego

Kurs dla początkujących, którzy nie uczyli się języka lub uczyli się go kilka lat temu, przewiduje 30 zajęć po 90 min. Obejmuje on naukę od podstaw do poziomu komunikatywnego, który pozwoli posługiwać się językiem w codziennych sytuacjach.

Dla średniozaawansowanych nasi wykładowcy opracowali kurs, który ma na celu pomóc w podtrzymywaniu kontaktów z firmami zza wschodniej granicy i opanowaniu specyfiki prowadzenia interesów na Wschodzie.

 

szkoła

 

Proponowane tematy:

  1. Specyfika mentalności i kultury narodów wschodniosłowiańskich: Ukraińców, Białorusinów, Rosjan.
  2. Metody poszukiwania partnerów ze Wschodu.
  3. Legalny biznes a szara strefa w stosunkach handlowych z Rosją, Ukrainą i Białorusią. Jak postawić pierwsze kroki i uniknąć podstawowych błędów.
  4. Rejestracja różnych form działalności.
  5. Jak prawidłowo zorganizować kampanię reklamową.
  6. Organizacja rekrutacji pracowników. Praktyczne porady dla osób prowadzących rekrutację.
  7. Negocjowanie warunków współpracy.
  8. Sporządzanie umów i prowadzenie korespondencji biznesowej.

Powyższe tematy nie wyczerpują zagadnienia specyfiki kontaktów biznesowych na Wschodzie. Czekamy również na propozycje ze strony pracodawców.

Język rosyjski dla firm – kursy w Warszawie

Kursy języka rosyjskiego dla firm mogą być prowadzone – w zależności od stopnia znajomości języka przez słuchaczy – w języku rosyjskim lub polskim, a także w języku niemieckim i angielskim. Zajęcia odbywają się w zamkniętych grupach składających się wyłącznie z pracowników jednej firmy, co pozwala lepiej dopasować zakres omawianych tematów do potrzeb uczestników. Podczas lekcji firmowych możemy omawiać sprawy związane bezpośrednio z działalnością przedsiębiorstwa i przygotować kursantów do zbliżających się spotkań, konferencji i negocjacji.

Naszym atutem są wykwalifikowani lektorzy – Rosjanie. Mamy ogromne doświadczenie w pracy z wiodącymi firmami na rynku polskim (patrz nasi klienci), dlatego współpracę z kolejnymi przedsiębiorstwami podejmujemy zwykle na podstawie referencji.