W jak wielu krajach porozumiesz się po rosyjsku?

Język rosyjski jest 6 najpopularniejszym językiem na świecie. Posługuje się nim aż ok. 260 milionów ludzi, z czego dla prawie 160 mln osób jest to język ojczysty. Szacuje się, że poza Rosją tym językiem włada aż 100 mln ludzi z różnych krajów. W powyższym artykule przedstawiamy listę miejsc na naszym globie, gdzie bez problemów porozumiesz się w języku rosyjskim!

W jakich krajach ludność mówi po rosyjsku?

Poza Rosją, w Kazachstanie najwięcej osób (ok. 17 mln) posługuje się językiem rosyjskim – w tym kraju jest on językiem urzędowym. Ponadto większość obywateli wykorzystuje go w codziennej komunikacji częściej niż narodowy język kazachski.

Drugim krajem pod względem powszechności języka rosyjskiego jest Ukraina, gdzie ponad 8 mln ludzi komunikuje się w tym języku. Jest on najważniejszym językiem mniejszościowym używanym w komunikacji międzyetnicznej, biznesowej i nieformalnej. Co więcej, na Krymie (obszar Ukrainy będący pod silnymi wpływami Rosji) rosyjski jest językiem urzędowym.

Kolejnym krajem, w którym dominuje język rosyjski, jest Białoruś. Szacuje się, że ok. 70% mieszkańców tego kraju na co dzień używa języka rosyjskiego, który stopniowo wypiera ojczysty język białoruski, co w niedalekiej przyszłości może doprowadzić do jego całkowitego wymarcia.

Kirgistan to czwarte państwo na świecie pod względem ilości osób posługujących się językiem rosyjskim – według szacunków używany jest przez ponad 2,5 mln osób. Ponadto razem z kirgiskim jest on językiem urzędowym w tym kraju. Co więcej, wśród społeczności tego narodu rosyjski jest szeroko rozpowszechniony w komunikacji nieformalnej.

Gdzie jeszcze można porozumieć się w języku rosyjskim?

Oprócz wyżej wymienionych państw, w których liczba ludności posługująca się językiem rosyjskim dominuje lub stanowi znaczną część społeczeństwa, języka rosyjskiego używają także mieszkańcy krajów takich jak: 

  • Tadżykistan
  • Uzbekistan
  • Turkmenistan
  • Azerbejdżan
  • Gruzja
  • Armenia
  • Mołdawia
  • Litwa
  • Łotwa
  • Estonia

Co więcej, język rosyjski jest także jednym z języków urzędowych międzynarodowych organizacji m.in.: ONZ, WHO, NASA.